Zásahy

Požár pneumatik

Požár pneumatik

Zatřid. Zás. dle OPIS : Požár - Technická pomoc – Záloha na místě události

Vyhlášen st.poplachu : 1 – l. stupeň poplachu

Adresa místo události : okr. Karviná

                                Bohumín Skřečoň

                                ul. 1 máje č.p.u.č. 1207

Objekt : Volné skladovací plochy

Majitel 

Uživatel 

Specifikace zásahu : Požár pneumatik

Počet osob JSDH : 4

Počet techniky : 1

Činnosti jednotky PO Průzkum, Záloha na místě události

Spolupráce složek IZS : HZS ČR, Policie Obecní Policie a SDH

Popis zásahu :

Požár pneumatik hlásilo IBC Ostrava. Příjezdem na místo a po provedeném průzkumu zjištěno, že hoří staré pneumatiky z nákladních automobilu cca 18ks na ploše asi 8x1m. Jednotka likvidovala požár 2C proudy. Jednotka po dohodě s VZ, vytvořila zálohu na místě požáru