Zásahy

Požár pneumatik

Požár pneumatik

Zatřid. Zás. dle OPIS : Požár - Technická pomoc – Záloha na místě události

Vyhlášen st.poplachu : 1 – l. stupeň poplachu

Adresa místo události : okr. Karviná

                                Bohumín Skřečoň

                                ul. 1 máje č.p.u.č. 1207

Objekt : Volné skladovací plochy

Majitel 

Uživatel 

Specifikace zásahu : Požár pneumatik

Počet osob JSDH : 4

Počet techniky : 1

Činnosti jednotky PO Průzkum, Záloha na místě události

Spolupráce složek IZS : HZS ČR, Policie Obecní Policie a SDH

Popis zásahu :

Požár pneumatik hlásilo IBC Ostrava. Příjezdem na místo a po provedeném průzkumu zjištěno, že hoří staré pneumatiky z nákladních automobilu cca 18ks na ploše asi 8x1m. Jednotka likvidovala požár 2C proudy. Jednotka po dohodě s VZ, vytvořila zálohu na místě požáru

Požár domu

Požár domu

Složka IZS : HZS ČR a jednotka PO

Jednotka PO : Bohumín - Skřečoň

Zatřid. Zás. dle OPIS : Technická pomoc – Záloha na místě události

Vyhlášen st.poplachu : 1 – l. stupeň poplachu

Adresa místo události : okr. Karviná

                                Bohumín Skřečoň

                                ul. Cihelní č.p. 769

Objekt : Opuštěné budovy a objekty určené k demolici

Prostor :  půdy, střechy, obvodové zdi / zateplení

Majitel 

Uživatel 

Specifikace zásahu : Požár domu

Počet osob JSDH : 5

Počet techniky : 1

Činnosti jednotky PO Průzkum, Záloha na místě události

Spolupráce složek IZS : HZS ČR, Policie a SDH

Popis zásahu :

Jednotka po příjezdem na místo zásahu se řídila pokyny VZ. Prováděla dohašovaní a dále tvořila zálohu na místě. Poté se jednotka vrátila na základnu 

Likvidace hmyzu

Likvidace hmyzu

Složka IZS : HZS ČR a jednotka PO

Jednotka PO : Bohumín - Skřečoň

Zatřid. Zás. dle OPIS : Technická pomoc – Likvidace hmyzu

Vyhlášen st.poplachu : 1 – l. stupeň poplachu

Adresa místo události : okr. Karviná

                                Bohumín Skřečoň

                                ul. Myslivecká č.p. 578

Objekt : Sady, zahrady i osamělé stromy, dvory, chov včel a drob

Majitel : Soukromá osoba

Uživatel Soukromá osoba

Specifikace zásahu : Likvidace hmyzu

Počet osob JSDH : 5

Počet techniky : 1

Činnosti jednotky PO : Průzkum, Zásah ve výšce, Odchyt a likvidace obtíž. hmyzu

Spolupráce složek IZS :

Popis zásahu :

Jednotka povolána k likvidaci bodavého hmyzu IBC Ostrava. Příjezdem na místo a po provedeném průzkumu, zjištěno vosí hnízdo na stromě ve výšce asi 2.5m. Jednotka hnízdo likvidovala z žebříku za pomoci vysavače na hmyz a postřiku Rejd

Odstraňování sněhu, ledu

Odstraňování sněhu, ledu

Složka IZS : HZS ČR a jednotka PO

Jednotka PO : Bohumín - Skřečoň

Zatřid. Zás. dle OPIS : Technická pomoc – Ostatní 

Vyhlášen st.poplachu : 1 – l. stupeň poplachu

Adresa místo události : okr. Karviná

                                Bohumín Skřečoň

                                ul. 1 máje u č.p. 337

Objekt : Řeky, potoky, rybníky, vodní nádrže, studny

Majitel 

Uživatel 

Specifikace zásahu : teče voda na cestu

Počet osob JSDH : 5

Počet techniky : 1

Činnosti jednotky PO : Průzkum, Odstraňování sněhu, ledu

Spolupráce složek IZS : Obecní policie

Popis zásahu :

Jednotka SDH Skřečoň, současně s jednotkou HZS HS 5 Bohumín, čistila pomoci lopat a seker zamrzlé koryto potoka

Likvidace hmyzu

Likvidace hmyzu

Složka IZS : JPO

Jednotka PO : Bohumín - Skřečoň

Zatřid. Zás. dle OPIS : Technická pomoc – Likvidace hmyzu

Vyhlášen st.poplachu : 1 – l. stupeň poplachu

Adresa místo události : okr. Karviná

                                Bohumín Skřečoň

                                ul. Podvojná č.p. 349

Objekt : Rodinné domky určené výhradně k bydlení / chodby, schodiště, výtahy, komunikační prostory, zvonkové panely, půdy, střechy, obvodové zdi, zateplení

Majitel : Soukromá osoba

Uživatel Soukromá osoba

Specifikace zásahu : Likvidace hmyzu - Vosy

Počet osob JSDH : 4

Počet techniky : 1

Činnosti jednotky PO : Průzkum, Odchyt a likvidace obtíž. hmyzu

Spolupráce složek IZS :

Popis zásahu :

IBC vyslalo jednotku k likvidaci obtížného hmyzu. Jednotka provedla průzkum a pomoci postřiku vosy zlikvidovalo. Poté se vrátila na základnu