Zásahy

Likvidace hmyzu

Likvidace hmyzu

Složka IZS : HZS ČR a jednotka PO

Jednotka PO : Bohumín - Skřečoň

Zatřid. Zás. dle OPIS : Technická pomoc – Likvidace hmyzu

Vyhlášen st.poplachu : 1 – l. stupeň poplachu

Adresa místo události : okr. Karviná

                                Bohumín Skřečoň

                                ul. Myslivecká č.p. 578

Objekt : Sady, zahrady i osamělé stromy, dvory, chov včel a drob

Majitel : Soukromá osoba

Uživatel Soukromá osoba

Specifikace zásahu : Likvidace hmyzu

Počet osob JSDH : 5

Počet techniky : 1

Činnosti jednotky PO : Průzkum, Zásah ve výšce, Odchyt a likvidace obtíž. hmyzu

Spolupráce složek IZS :

Popis zásahu :

Jednotka povolána k likvidaci bodavého hmyzu IBC Ostrava. Příjezdem na místo a po provedeném průzkumu, zjištěno vosí hnízdo na stromě ve výšce asi 2.5m. Jednotka hnízdo likvidovala z žebříku za pomoci vysavače na hmyz a postřiku Rejd