Zásahy

Odstraňování sněhu, ledu

Odstraňování sněhu, ledu

Složka IZS : HZS ČR a jednotka PO

Jednotka PO : Bohumín - Skřečoň

Zatřid. Zás. dle OPIS : Technická pomoc – Ostatní 

Vyhlášen st.poplachu : 1 – l. stupeň poplachu

Adresa místo události : okr. Karviná

                                Bohumín Skřečoň

                                ul. 1 máje u č.p. 337

Objekt : Řeky, potoky, rybníky, vodní nádrže, studny

Majitel 

Uživatel 

Specifikace zásahu : teče voda na cestu

Počet osob JSDH : 5

Počet techniky : 1

Činnosti jednotky PO : Průzkum, Odstraňování sněhu, ledu

Spolupráce složek IZS : Obecní policie

Popis zásahu :

Jednotka SDH Skřečoň, současně s jednotkou HZS HS 5 Bohumín, čistila pomoci lopat a seker zamrzlé koryto potoka